Конкурс
Виховний захід: Ми – творці власного життя
Мета: продовжувати  формувати  в учнів поняття про загальнолюдські цінності, про про серйозність наших вчинків; виховувати почуття людської гідності, бажання духовно вдосконалюватися; розвивати творчу уяву, мислення, пізнавальний інтерес.
Форма проведення:  розширене засідання клубу  із застосуванням інтерактивних технологій.
Місце проведення: актова зала
Обладнання:
1) виставка літератури: Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, Закон України «Про охорону дитинства», Національна програма «Дитина України»;
2) плакати на тему:
- «Бережи час – це полотнина, з якої виткано життя». (К.Річардсон)
- «Пам’ятай! Життя – це подарунок, великий подарунок. І хто його не цінує, той цього подарунка не заслуговує». (Леонардо да Вінчі)
3)картки із висловами про сенс життя; пелюстки квітки;
4) музичні записи (вмикаються, коли учні виконують колективну роботу);
5) чистий аркуш ватману на дошці.
Час проведення: 45 хвилин.
Використана література: сценарії виховних заходів, медична література.
ХІД ЗАНЯТТЯ
У незліченному нашому багатстві
Слова дорогоцінні є: Батьківщина,Вірність,
Братерство. А є ще: Совість, Честь…
Ах, як би всі розуміли, Що це не просто слова,
Яких би ми лих  уникли, І це не просто слова!
Учитель. Ми не випадково почали наш захід з ціх рядків. З античних часів людство у своєму житті користується правилом, сформульованим філософом Протагором: «Людина – міра всіх речей», а цінність людського життя – це найвища суспільна цінність. Людина – частина суспільства, вона має свої права та обов’язки. Основне правило людини – це право на життя. Захист цього права – найважливіший пріоритет цивілізації.
А які ви знаєте державні документи соціально-правої охорони життя людини, прав дитини? (Демонстрація літератури)
Учитель. Сьогодні ми з вами поговоримо про цінності життя, подумаємо над питаннями:
-         Для чого живе людина на Землі?
-          Що потрібно зробити, щоб життя було в радість?
-         Які ідеали і цілі в житті можна вибрати?
1. Технологія «Мозковий штурм».
Ставиться проблема. На дошці записуються всі запропоновані варіанти рішення, обговорюються, вибираються кращі.
-         Що для кожного з нас найцінніше в житті? (Родина, здоровя, щастя, гроші, друзі і т.д.)
-          Малюється трикутник життя, вибираються основні поняття
Здоров’я – Родина - Робота
 Слово «життя» багатозначне. Воно охоплює різні сторони дійсності:
-         суспільне, індивідуальне життя;
-         матеріальне, духовне;
-         щасливе, багате, праведне і т.д.
Життя людини неповторне і незвичайне, радісне і сумне, повне переживань. Людей – мільйони, усі вони неповторні й несхожі. Вони, як зірки на небі, що горять незвичайним світлом. Їхнє життя гірке, як полин, і солодке, як мед. Життя кожного – це дорога, якою тільки йому призначено пройти. І якою буде ця дорога залежить… Від кого?
«Не витрачай час на міркування про те, що і заради чого робиться, тому що життя – це спектакль (драма), план якого складений Богом і не доступний людському розумові»,- сказав Марк Аврелій. Але драма укладена не в неминучості долі для людини, а в силі або слабкості характеру, здатності або нездатності реалізувати життєві можливості.
2.     Технологія «Вільний мікрофон».
Кожен бажаючий швидко і чітко висловлює свою думку .
Обговорюються питання. Після кожного робиться висновок.
-         Чи може кожна людина жити так, як хоче? Що для цього потрібно?
Висновок. Людина може жити так, як хоче, тобто запланувати своє життя, поставити мету, вибрати шлях для її реалізації. Усе залежить від її характеру, сили волі. Необхідно вміти переборювати труднощі, мало одного бажання. Необхідна праця, боротьба, сила волі, щоб досягти чого – небудь.
-         Чи справедливе твердження: «Моє життя, як хочу, так і живу»?
Висновок. Потрібно пам`ятати, що живеш серед інших людей, поважати їх право на життя.
-         Що важче: будувати життя чи пристосуватися до нього?
Висновок. Простіше пристосовуватися, але чи цікавіше, і чи краще це для тебе…
3.     Робота в групах «Квітка щастя».
-         Що потрібно для щасливого життя?
Кожній групі дається по одній пелюстці (усього їх п`ять). Діти повинні обговорити і написати свою думку, тільки одну. Потім збирається квітка. Усі разом обговорюють, що вийшло. Учитель підводить учнів до думки про необхідність знань, здорового способу життя. Усі разом будують шкалу цінностей.
 Висновок. Жити щасливо – мати повагу людей, здоров`я, любов, друзів, роботу і т.д. Але необхідно розуміти: (відкривається заздалегідь написаний плакат)
Для чого живу?   
Чого хочу?
Що я для цього роблю?
Як іншим поруч зі мною?                                                                                                 
З чого почати?
Що буде потім?
Думати про інших.
4.Технологія «Захист ідеї».
Робота проводиться в парах. Роздаються картинки із висловленнями про значення, мету життя. 2-3 хвилини йде обговорення, потім учні зачитують висловлення, пояснюють, як їх розуміють.
Завдання учням:
1.     Світ належить оптимістам, песимісти – тільки глядачі. (Ф.Гїзо)
2.     Жити – це не означає дихати, це означає – діяти. (Ж-Ж. Руссо)
3.     Наше життя – це те, що ми думаємо про нього. (Марок Аврелій)
4.     Ключ до життя – служіння людям.(Д.Джексон)
5.     Найвища із книг – книга життя, яку не можна ні закрити, ні зхнову відкрити за своїм бажанням. (А. Ламартін)
6.     Жити – означає не тільки задовольняти матеріальні запити організму, головне – розуміти свою людську необхідність. (Жуль Верн)
7.     Людське життя – це найвища цінність, щастя можливе, але воно залежить від людини.
8.    Праця – на користь інших людей, країни.
9.    Боротьба – повинна мати гуманну мету.
10.  Любов – не повинна бути егоїстичною.
11.  Дружба – повинна бути чесною.
12.  Людина повинна розуміти свою життєву мету, намітити шляхи Ії досягнення і йти до неї, поважаючи оточуючих, не залишаючи за собою руїни, тобто  «за будь – яку ціну».
Пошук сенсу життя, свого місця в ньому – дуже складна робота. Давайте спробуємо виробити правила, яких ми будемо дотримуватись у житті. Адже потрібно завжди починати влаштовувати світ із себе: з життя в класі, у родині, спілкування з друзями, родичами, учителями, з власного відношення до своїх прав і обов’язків. (У процесі обговорення учні виробляють власні правила і записують на аркуші ватману, прикріпленого до дошки.)
ПРАВИЛА
1.     Адекватно приймати дійсність.
2.     Приймати себе і навколишніх такими, як вони є. Поважати усіх.
3.     В усіх і всьому шукати лише гарне.
4.     Вірно дружити, вибирати гідних друзів.
5.     Розвивати почуття «добра»  і  «зла».
6.     Думати не тільки про себе, але й про те, як іншим поруч з тобою.
7.     Вести здоровий спосіб життя і фізичний, і духовний.
8.     Турбуватися про навколишній світ (природу).
9.     Нести відповідальність за всіх і все.
Підведення підсумків
-         Що з почутого сьогодні вам запам’яталося?
-         Що ви взяли для себе із сьогоднішнього заходу?
-         Що сподобалося, що ні?
( Тренер  пропонує намалювати на аркушиках оцінку уроку – один із трьох виразів обличчя: усміхнене, байдуже, скривджене; підняти і показати.
Дякує усім за участь у роботі)


ТЕМА  ЗАНЯТТЯ:
Я – клієнт банку.  Робимо свідомий вибір
Розробники:Марія Гідора,вчитель економіки,
Крістіна Попович,практичний психолог,
Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ст.
1.КЛАС:8,10
2.ТРИВАЛІСТЬ:45хв.
3.КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ:12
4.МЕТА: розвивати економічне мислення, вміння аналізувати, робити висновки; виховувати почуття відповідальності за прийняті рішення.
5.МЕТОДИ РОБОТИ:робота в групах,робота в парах,рольова гра, «ажурна пилка»,міні-лекція, «дерево рішень»,бесіда
6.ОБЛАДНАННЯ:Компютер,проектор,фотоапарат,столи для роботи в групах та парах,фотографії
7.Дидактичні матеріали:
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
 2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV// Відомості Верховної Ради. –2003. —№18-22. —Ст.144.
 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV // Відомості Верховної Ради. –2003. – №40. – Ст. 356.
 4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. N 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. —2001. —№5. —Ст.30.
 5. Закон України “Про Національний банк України” вiд 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. —1999. —№29. —Ст. 238.
6. Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.Л. Малахова; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 21 с. — укp.
7. Матеріали офіційного серверу Асоціації Українських банків - [http://www.aub.com.ua]

Хід заняття
1.Повідомлення теми та завдань заняття
        Мотивація навчальної діяльності:
Члени нашого ШКП «Грант» провели екскурсію в м.Чернівці, під час якої відвідали центральне відділення «Приватбанку» та «УПБ».
На сьогоднішньому засіданні ми підведемо підсумки попередньго засідання і використовуючи отриману інформацію, навчимося робити свідомий вибір не лише у пошуку банку, але й у житті. 
Тема сьогоднішнього заняття допоможе краще орієнтуватися в банківських послугах.
Завдання нашого сьогоднішнього заняття:
n  сприяти усвідомленню важливості та відповідальності за власний вибір;
n  удосконалювати  навички роботи з різними джерелами інформації;
n  навчитися творчо працювати в колективі та групі;
n  сприяти формуванню свідомого вибору
    в житті.
             Правила роботи в групі:
n  правило поваги до часу;
n  правило активності;
n  правило «я-повідомлення»;
n  правило позитивності;
правило «вислухай іншого».
 2.Вправа “Психологічне настроювання”
 Закінчити фразу “Не хочу хвалитися, але я….”
3.Вправа “Мозковий штурм”
1.Ринок цінних паперів називається... (фондовим).
2. Прибуток від акції — ... (дивіденд).
3. Акція, що має фіксований %,... (привілейована).
4. Посередники, що працюють від імені клієнта і за його рахунок,—... (брокери).
5. Покупці цінних паперів — ... (інвестори).
6. Цінний папір, що засвідчує внесення коштів і підтверджує зобов'язання емітента відшкодувати власникові номінальну вартість у визначений строк з виплатою %,— ... (облігація).
Учитель:
—Які банки є у нашому селі, районі, місті?
—Чи доводилося вам, вашій сім'ї бути клієнтом банку? Коли?
Пропоную: перший блок — теоретичний, другий — практичний.
Словник: банк, депозити, НБУ.6
4. Бесіда
Що ж таке банк? (Це підприємство, що купує і продає гроші як засіб платежу, це фінансова установа, що приймає внески і видає позички.)
Як ви розумієте вислів: «Банк — це таке місце, де вам позичають парасольку в ясний день, а потім вимагають повернути, коли починається дощ» (Р. Ферест).
На попередньому засіданні у вас було завдання підготувати повідомлення про історію виникнення банків.
5.  Повідомлення учнів «Історія виникнення банків»
Перші банки виникли з розвитком мануфактурного виробництва в італійських містах Венеція та Генуя у XIV-XV століттях, коли з'явилась потреба у посередницьких послугах для здійснення платежів. Слово «банк» походить від італійського «banco», що означає «лавка, стіл». Ці «банко-столи» встановлювалися на площах, де йшла жвава торгівля товарами. Вона велася з використанням різноманітних монет, що карбувалися державами, містами і навіть окремими особами.
Крім того, перші банки виконували операції зберігання грошей і надавали позики, тобто були кредитними установами. У ХІІІ-ХІV ст. банківська справа набуває нового розвитку, що пов'язано з розширенням торгівлі. Центрами банківської справи стають Італія, Німеччина, Нідерланди, а потім із XVII ст— Англія.
Разом із кредитними операціями поступово набули розвитку і розрахунки з обслуговування вкладників. Розрахунки будувалися за принципом перенесення коштів з однієї таблиці (рахунка) в іншу. Кожен вкладник у банку мав свою таблицю з позначенням свого імені. Якщо клієнти здали на збереження свої вільні гроші у банк, то їм уже не потрібно було особисто платити: всі платежі за них виконував банкір, у якого були відомості про внесок. Кошти з таблиці одного вкладника переносили у таблицю іншого. Так створювалися найпростіші форми безготівкових розрахунків.
Зручності банківських операцій не могли не привернути уваги ділових людей. Поступово банківська клієнтура розширювалася. Банки почали виконувати операції щодо складання договорів між клієнтами, виступати посередниками у торгових угодах. Для полегшення розрахунків банки випускали навіть банківські білети, що оберталися нарівні з повноцінними грошима.
Проведемо економічне дослідження
Дайте відповіді на такі запитання:
—Що таке депозит?
—Які існують види депозитних рахунків?
—У чому відмінність строкових депозитів і до запитання? Де більший відсоток і чому?
6.Робота із картосхемами
Пригадайте, про які операції банку ви дізналися під час екскурсії
№ 1. Операції банку
7.Робота в групах (Обєднання в дві групи):
—Чи згодні ви, що молодшим школярам для пояснення банківської системи слід використати малюнок? Як би ви це зробили?
Вчитель: Ви вже знаєте, що керівним, управляючим банком в Укріїні є Національний банк. Вам було завдання знайти інформацію про НБУ.
8.Повідомлення учнів про НБУ
У кожній країні є Центральний банк. В Україні — це Національний банк України (НБУ). Він був створений у 1992 р. і діє на засадах Закону України про Національний банк України та іншихзаконів. НБУ — центральний банк України, що включає обласні управління та управління АР Крим. Вищим органом НБУ є Рада Національного банку. Усією поточною роботою керує Правління НБУ. Рада Національного банку розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за їх виконанням. Рада складається з 14 осіб, призначених терміном на сім років. Сім членів Ради призначає Президент України, сім — Верховна Рада України. Правління НБУ через відповідні монетарні інструменти та інші засоби банківського регулювання забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики. Регіональні (обласні) управління НБУ розташовані в усіх адміністративних регіонах України. Вони стежать за роботою комерційних банків у своємурегіоні.
Функції Національного банку України
   Надання послуг комерційним банкам, так само, як комерційні банки надають їх громадянам і  фірмам  України.
   Відкриття депозитних рахунків. Комерційні банки зберігають резервні кошти на рахунках у Національному банку.
   Постачання готівки. Так само, як ви можете зняти готівку з рахунка у вашому банку, комерційні банки можуть зняти готівку зі своїх рахунків у НБУ.
   Безготівкові перекази (трансферт резервів). Коли окремі громадяни та підприємства здійснюють безготівкові грошові перекази, комерційні банки розраховуються між собою також шляхом безготівкових переказів із власних рахунків у Національному банку.
   Надання кредитів. Комерційні банки, як і більшість підприємців, повинні час від часу вдаватися до використання позик. У цьому разі вони можуть звернутися до НБУ й отримати від нього резервний кредит.
   НБУ обслуговує поточний рахунок державної скарбниці, тобто рух бюджетних коштів. За домовленістю з урядом Центральний банк розміщує урядові боргові цінні папери та фінансує урядові борги.
   НБУ має виключне право встановлювати правила поведінки банківської системи в Україні. Ці правила призначені для забезпечення надійності й безпеки діяльності організацій, які зберігають кошти вкладників.
   НБУ стежить за кількістю грошей в обігу, є емісійним центром української економіки.
9.Робота в групах:
Наступним кроком нашої роботи буде розв’язування задач.
Завдання №1
Скільки отримає вкладник, якщо він віддав 350грн. під 2% річних. Гроші були в банку 183 дні.
Завдання №2
Клієнт банку заощадив 300грн.  і вирішив вкласти в банк під 7% річних.  Яку суму він отримає через  1рік?

10.Закріплення вивченого:
— На кожній парті є аркуші,  де записані проблемні питання. Давайте їх почитаємо і спробуємо дати відповіді.
1. Ювелірів прийнято називати першими банкірами, вони брали на зберігання у людей цінності. Чим тоді банки відрізняються від камери схову? (Тим, що в камері схову ви платите гроші за зберігання речей, а банк вам виплатить відсотки за зберігання ваших грошей.)
2.Чому перед тим, як видавати довгостроковий кредит і велику суму, солідний банк, як правило,  вимагає надання певних гарантій? (Це для того, щоб не втратити гроші і бути застрахованим від несподіваних обставин.)
3.Як залежить строк кредитів від розміру банківського капіталу і позицій банку в діловому світі? (Чим більший капітал і стійка позиція в діловому світі, тим на довший строк видається кредит. Це прямо-пропорційна залежність. )
11.Вправа «Моя головна риса»
Зараз кожен із вас по колу озвучить свою найслабшу і найсильнішу рису характеру. Той, що ліворуч від вас, повинен обґрунтувати як ці риси допоможуть у виборі банку.
12.Написання резюме*:
А зараз уявіть собі, що пройшло 10 років. Ви закінчили школу, здобули професію, створили сімю. Вам запропонували роботу в банку. Дотримуючись принципів написання резюме спробуємо представити себе на вакантне місце менеджера. Кожен з вас спробує зараз заповнити це резюме.
13.Підсумок заняття (Дерево рішень)
—Чи на всі питання, які вас цікавили з теми, ви отримали відповіді?
—Які питання залишилися?
16.Домашнє завдання
1.Написати твір-есе «Як обрати банк» (за бажанням).
Ми сподіваємося, що на сьогоднішньому занятті ви отримали багато корисної інформації. Вам треба серйозно подумати над тим, до якого життя ви прагнете. Тому що від того, який вибір ви зробите залежить ваше майбутнє.
Сценарій засідання клубу з психології
Тренінгове заняття на тему «Професії майбутнього»

Попович К.А.,
практичний психолог
Камянської ЗОШ
Сторожинецького району
Чернівецької області
Увесь час повинен бути зайнятим —

Вправа 1. Вправа « Мої бажання» (5 хв)
Мета: включення в роботу, актуалізація уявлень про важливість постановки мети.
Учням пропонується закінчити речення "Я хотів(ла ) б мати професію, яка б давала мені можливість...".

Вправа 2. АНКЕТА (10 хв.)
1.  Які професії ви вважаєте дуже популярними?
2.  Які професії здаються вам найважчими?
3.  Для одержання яких професій потрібно довше учитися?
4.  Які професії, на вашу думку, одержати найлегше?
5.  Які професії ви б назвали найпотрібнішими?
6.  Назвіть професії членів вашої родини.
7.  Які 3 професії подобаються вам найбільше?
8.  Яку професію вибрали б для вас батьки?
9.  Яку професію (чи професії) ви б обрали для себе, якби вибір потрібно було робити негайно?
10.Які професії ви б не вибрали у жодному разі? Чому?
11.Назвіть професії, що здаються найсучаснішими.
12.Якби ви могли обрати професію, незалежно від зовнішніх обставин, то яку?

Вправа 3. Вправа «Відгадай професію» (10 хв.)
Зачитується опис професій. Завдання учасників – визначити за описом, про яку професію йдеться (Додаток 1)

Вправа 4. Конкурс «Чий інструмент?» ( 5 хв.)
Мета: показати знання особливостей роботи людей різних професій.
Учням пропонується на бланку написати назви професій поруч з назвою предметів. (Додаток 2)

Вправа 5. Рольова гра «Фахівець» з використанням ілюстрацій
(20 хв.)
Учасники об’єднуються у міні-групи по 4-6 осіб. Кожна група одержує картку із завданням – уявити себе фахівцем ( н.-д.: вчителем, військовим, лікарем). Підготувати невербальний етюд, що відтворює дану професію, використовуючи при цьому невербальне мовлення та заготовлені ілюстрації.
Заключний шерінг
Додаток 1
Опис професій
1.      Для цієї професії важливі такі риси: концентрація уваги, гарна пам'ять, уміння працювати з цифрами, здатність до монотонної праці, тривалого виконання одноманітних дій. Робота в приміщенні, графік роботи постійний (економіст).
2.      Для цієї професії важливі урівноваженість, висока працездатність, гарна оперативна пам'ять (особливо зорова), швидкість мислення, уміння приймати рішення в аварійній ситуації, дисципліна, любов до авіації. Робота в приміщенні, по змінах (авіадиспетчер).
3.      Ця професія вимагає гарного уміння працювати руками, прекрасної координації, відчуття кольору, уміння бути уважним. Необхідне гостре око, художня уява, естетичний смак, акуратність, а також уміння працювати з людьми і визначати їхні смаки, побажання, звички (кравець).
4.      Для цієї професії важливо мати такі риси: фізичну витривалість, уміння переконувати інших. Робота вимагає любові до природи, спостережливості, знання природничих наук. Працюють у приміщенні й у польових умовах. Графік роботи гнучкий, можливі тривалі відрядження (еколог).
5.      Для людей цієї професії характерні спостережливість, концентрація уваги, спритність, уміння працювати з фактами (зіставляти, аналізувати, робити висновки, визначати шляхи пошуку доказів). Необхідно вміти чітко оцінювати людей, розуміти причини їхніх учинків, приймати рішення. Крім цього, потрібно вміти організувати невелику групу людей. Робота, в основному, у приміщенні, вимагає строгої дисципліни, знання законодавства (слідчий).
6.      Ця професія вимагає такту, уміння ладнати з людьми, здатності переносити тривалу одноманітну роботу, фізичної витривалості, знання автотехніки, гарної зорової пам'яті, швидкої реакції, уміння швидко рахувати і приймати рішення (водій таксі).

 Додаток 2

Перелік інструментів та предметів
Варіант 1
Термометр, шприц, рецепт, ліки. Грим, сценарій, сцена, мікрофон. Шуруповерт, викрутка, свердло, лак.
Варіант 2
Бетон, каска, кельня, цегла. Файл, клавіатура, миша, монітор. Дошка, крейда, зошит, оцінка.
Варіант З
Мольберт, палітра, фарба, полотно. Гайковий ключ, викрутка, домкрат, мо¬торна олія.Увесь час повинен бути зайнятим —

Вправа 1. Вправа « Мої бажання» (5 хв)
Мета: включення в роботу, актуалізація уявлень про важливість постановки мети.
Учням пропонується закінчити речення "Я хотів(ла ) б мати професію, яка б давала мені можливість...".

Вправа 2. АНКЕТА (10 хв.)
1.  Які професії ви вважаєте дуже популярними?
2.  Які професії здаються вам найважчими?
3.  Для одержання яких професій потрібно довше учитися?
4.  Які професії, на вашу думку, одержати найлегше?
5.  Які професії ви б назвали найпотрібнішими?
6.  Назвіть професії членів вашої родини.
7.  Які 3 професії подобаються вам найбільше?
8.  Яку професію вибрали б для вас батьки?
9.  Яку професію (чи професії) ви б обрали для себе, якби вибір потрібно було робити негайно?
10.Які професії ви б не вибрали у жодному разі? Чому?
11.Назвіть професії, що здаються найсучаснішими.
12.Якби ви могли обрати професію, незалежно від зовнішніх обставин, то яку?

Вправа 3. Вправа «Відгадай професію» (10 хв.)
Зачитується опис професій. Завдання учасників – визначити за описом, про яку професію йдеться (Додаток 1)

Вправа 4. Конкурс «Чий інструмент?» ( 5 хв.)
Мета: показати знання особливостей роботи людей різних професій.
Учням пропонується на бланку написати назви професій поруч з назвою предметів. (Додаток 2)

Вправа 5. Рольова гра «Фахівець» з використанням ілюстрацій
(20 хв.)
Учасники об’єднуються у міні-групи по 4-6 осіб. Кожна група одержує картку із завданням – уявити себе фахівцем ( н.-д.: вчителем, військовим, лікарем). Підготувати невербальний етюд, що відтворює дану професію, використовуючи при цьому невербальне мовлення та заготовлені ілюстрації.
Заключний шерінг
Додаток 1
Опис професій
1.      Для цієї професії важливі такі риси: концентрація уваги, гарна пам'ять, уміння працювати з цифрами, здатність до монотонної праці, тривалого виконання одноманітних дій. Робота в приміщенні, графік роботи постійний (економіст).
2.      Для цієї професії важливі урівноваженість, висока працездатність, гарна оперативна пам'ять (особливо зорова), швидкість мислення, уміння приймати рішення в аварійній ситуації, дисципліна, любов до авіації. Робота в приміщенні, по змінах (авіадиспетчер).
3.      Ця професія вимагає гарного уміння працювати руками, прекрасної координації, відчуття кольору, уміння бути уважним. Необхідне гостре око, художня уява, естетичний смак, акуратність, а також уміння працювати з людьми і визначати їхні смаки, побажання, звички (кравець).
4.      Для цієї професії важливо мати такі риси: фізичну витривалість, уміння переконувати інших. Робота вимагає любові до природи, спостережливості, знання природничих наук. Працюють у приміщенні й у польових умовах. Графік роботи гнучкий, можливі тривалі відрядження (еколог).
5.      Для людей цієї професії характерні спостережливість, концентрація уваги, спритність, уміння працювати з фактами (зіставляти, аналізувати, робити висновки, визначати шляхи пошуку доказів). Необхідно вміти чітко оцінювати людей, розуміти причини їхніх учинків, приймати рішення. Крім цього, потрібно вміти організувати невелику групу людей. Робота, в основному, у приміщенні, вимагає строгої дисципліни, знання законодавства (слідчий).
6.      Ця професія вимагає такту, уміння ладнати з людьми, здатності переносити тривалу одноманітну роботу, фізичної витривалості, знання автотехніки, гарної зорової пам'яті, швидкої реакції, уміння швидко рахувати і приймати рішення (водій таксі).

 Додаток 2

Перелік інструментів та предметів
Варіант 1
Термометр, шприц, рецепт, ліки. Грим, сценарій, сцена, мікрофон. Шуруповерт, викрутка, свердло, лак.
Варіант 2
Бетон, каска, кельня, цегла. Файл, клавіатура, миша, монітор. Дошка, крейда, зошит, оцінка.
Варіант З
Мольберт, палітра, фарба, полотно. Гайковий ключ, викрутка, домкрат, мо¬торна олія.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ: заняття з економіки;

присутні 12 учнів, вчитель економіки та психолог, директор школи;

тривалість заняття 45 хв.


ТЕМА УРОКУ: Виробництво та його фактори. Продуктивність праці.
ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ:

сформувати в учнів поняття про виробництво, продуктивність праці, чинники що впливають на продуктивність праці;

продовжувати розвивати навики учнів працювати в групі, формувати практичні навички роботи учнів з грою “Kesh- flow”;

закріпити вміння учнів встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, працювати із схемами, додатковою літературою;

виховувати почуття відповідальності і товаристскості.
МЕТОДИ РОБОТИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ЗАНЯТТЯ: на занятті використовуються бесіда з учнями, симуляційні ігри, метод асоціацій, мозкова атака, робота із словниковими словами, із текстом, аналіз схем, математичні розрахунки,

рішення задач, відеозапис виробничого процесу, незакінчене речення.


МАТЕРІАЛИ І НЕОБХІДНЕ ОБЛАШТУВАННЯ АУДИТОРІЇ: дидактичні посібники ( схеми, фільм «Виробництво Кока-Коли», додаткова література, розробка стимуляційної гри «Книжкова фабрика», гра“Kesh- flow”), технічна допомога (проектор, комп'ютер), обладнання залу ( столи розміщені для роботи учнів у двох групах)


СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:

1.Оргацізація аудиторії. (1хв.)

На засіданні у клубі

прошу працювати,

Щоб уміння і знання,

впроваджувать й знати.

2. Активізація вмінь і навичок учнів:(2хв.)

Бесіда вчителя:

Ви є учасниками Шкільного клубу підприємництва, який має свої цілі. Однією із них є формування у вас підприємницьких здібностей.

3.Мотивація заняття.(2хв.)

Один із напрямків формування таких здібностей це організація виробничого процесу. Для цього потрібно визначити, що таке виробництво.


Метод асоціацій:


Виробництво

4.Ознайомлення з новою темою:(20хв.)

Сформувати нове поняття спробує у ході ситуаційної гри.

Гра «Книжкова фабрика»

Учні сидять у двох групах по п’ять чоловік. Вибирають назву командам, керівника групи і бухгалтера, який буде розраховувати вартість виготовленої книги. Проводиться інструктаж учнів і роздаються додатки для записів витрат виробничого процесу(Додаток 1). (на дошці учитель веде записи витрат команд і собівартість виготовленої книги). Гра проходить у три тури.

Після першого туру вчитель дає можливість командам оцінити свої можливості і розробити нову тактику для покращення продуктивності праці в групі, можливість долучити нові виробничі ресурси.

Після другого туру вчитель аналізує успіхи учнів та їх тактику під час другого туру визначає позитивні і негативні моменти. Учні визначають сильні і слабкі сторони другого етапу. Вчитель пропонує вибрати нову тактику і надає можливість звільнити одного працюючого або вибрати інші методи покращення їх роботи.

Після третього етапу вчитель аналізує разом із учнями результати команд. Надає кожній команді можливість поділитись своєю тактикою гри.

Мозкова атака

Що таке виробництво?

Які фактори впливають на виробництво?

Від чого залежить собівартість продукції?

Що ви розумієте під продуктивністю праці?

Перегляд відео «Виробництво Кока-Коли». Обговорення з учнями складових виробничого процесу.

Аналіз схеми «Фактори виробництва»(додаток 2)

Робота з економічними термінами.

Виробництво - це процес створення життєвих благ, необхідних для існування і розвитку людського суспільства.

Фа́ктори виробни́цтва (англ. factors of production) — ресурси, необхідні для виробництва товарів або послуг. Класичними факторами виробництва є робоча сила (всі розумові та фізичні здібності людей), земля (природні багатства), капітал (наявні, вироблені засоби виробництва, а також фінансовий капітал). Четвертим фактором вважається підприємливість, яка об'єднує попередні три фактори.

Собівартість продукції - це виражені в грошовій формі сукупні витрати на підготовку і випуск продукції (робіт, послуг). Собівартість характеризує ефективність усього процесу виробництва на підприємстві, оскільки в ній відображаються рівень організації виробничого процесу, технічний рівень, продуктивність праці та ін. Чим краще працює підприємство, ефективніше використовує виробничі ресурси, тим нижча собівартість продукції (робіт, послуг).

Продуктивність праці характеризує ефективність виробничої діяльності людей в процесі створення матеріальних благ і послуг. Вона вимірюється кількістю продукції чи послуг, вироблених працівником за одиницю робочого часу (тиждень, місяць, рік тощо) або кількістю робочого часу, витраченого на виробництво одиниці продукції чи надання послуги.

Розповідь учителя

Шляхи зниження собівартості продукції

Обсяг виробництва при незмінній вартості матеріальних і трудових ресурсів збільшується тільки в результаті зниження собівартості.

До найбільш важливих джерел резервів варто віднести зниження матеріальних витрат і підвищення продуктивності праці.

Фактори, що впливають на техніко-економічні показники, можна об'єднати в наступні укрупнені групи.

Робота в групах(опрацювання матеріалу про шляхи зниження собівартості продукції додаток 3):

Аналіз схеми Шляхи підвищення продуктивності праці (додаток 4)

Пояснення вчителя:

Визначення продуктивності праці:

П=ВП/Чсс,

де ВП – обсяг продукції (шт., т, м3, м2, грн., н-год.);

Чсс – середньосписковий склад промислово виробничого персоналу (ПВП), чол.

Зміна продуктивності праці аналізується за допомогою індексного методу (індекс I показує, як змінюється величина, що вимірюється);

• ,

де IQ — зміна обсягу виробництва, що дорівнює відношенню ; IL — зміна кількості працівників.

5.Закріплення вмінь і навичок:(15хв.)

Рішення задачі

У перший рік після реконструкції підприємства продуктивність праці збільшилася на 15 % і вироблялося 25 виробів одним робітником за годину. На другий рік відбулися такі зміни: робітник став виробляти 24 вироби за годину, а кількість працівників за рік скоротилася на 1/3. Як змінилася продуктивність праці за два роки?

Розв’язання

Ізаг = І1 • І2;

(зміна продуктивності праці за перший рік);

;

IQ (зміна обсягу виробництва)

;

; ;

Ізаг = 1,15 • 1,5 = 1,725.

Відповідь: за два роки продуктивність праці збільшилася на (1,725 – 1) ×× 100 %=72,5 %; Іросту продукт. пр == 1,725; Іприросту = 0,725.Успішним можна бути не залежно від професії, для цього потрібно бажання і певні економічні навички, як цьому вчить відомий Робер Кіросаки.

Гра “Сesh- flow”

(Дві групи учнів грають в гру)6.Домашнє завдання (1хв):

Скласти саморекламу «Мої підприємницькі здібності»

Вимоги: малюнок , чотири риси позитивні, девіз життя, мрія.

7.Закріплення вмінь і навичок:(4хв.)Незакінчене речення:

Виробництво – це ….

Для мене найважче на уроці було - це…

Продуктивність праці залежить . ….

Дякуємо за заняття.ДОДАТКИ:

(додаток 1)

Економічна гра: «Книжкова фабрика»

Матеріали

Значний запас паперу розмірів А4;

Значний запас канцелярських скріпок та ручок наочні матеріали;
Методика проведення

1. Поділіть клас на книжкові компанії, що складаються з 4-5 учнів кожна. Нехай учні придумають назви своїм компаніям.

2. Повідомте учням, що вони вироблятимуть книжки. Продемонструйте, як зробити книжку, і нехай учні попрактикуються у її виготовленні по ходу ваших пояснень. Розірвіть аркуш паперу надвоє, складіть половинки разом і знову розірвіть надвоє, отримавши чотири четвертинки. Складіть чотири четвертинки разом і зігніть їх посередині, отримавши 14-сторінкову книжку з передньою та задньою обкладинками. Щоб книжка трималася купи, скріпіть її у верхньому лівому куті канцелярською скріпкою. Напишіть на обкладинці назву компанії і пронумеруйте парні (ліві) внутрішні сторінки від 2 до 14, зазначаючи номер сторінки у нижньому лівому куті. Поясніть, що так виглядає готова книжка.

3. Скажіть учням, що вони матимуть три хвилини, щоб виробити стільки книжок, скільки зможуть.

Діаграма для розрахунку продуктивності

Назва фірми…………………………………………………………………


Приклади
Раунд 1
Раунд 2
Раунд 3

1.Кількість виданих книжок
4


2.Витрати матеріалів

(1 грн. на книжку)
4,00 грн.

3.Кількість працівників
4


4.Зарплатня

(4 грн. на працівника)
16,00грн.


5.10 грн. оренда плата за типографію (парти)
10,00грн.


6.Інвестиції в основні фонди (2грн. за авторучки)
2,00грн.7.Витрати разом
32,00грн.


8.Собівартість книжки(загальна)
8,00грн.


9.Повний пропрацьований (3 хвилини, помножені на кількість працівників)
12 хвилин10.Виробництво продукції на пропрацьовано хвилину (кількість книжок ділена на кількість пропрацьовано хвилин)
4:12=0,33


(додаток 2)


Завдання для групи 1

1.підвищення технічного рівня

- процес удосконалення технічної бази, ріст рівня якої досягається в результаті: удосконалювання засобів праці (упровадження прогресивної техніки, підвищення частки удосконаленого устаткування), предметів праці (застосування прогресивних видів сировини, матеріалів, енергоносіїв);

- раціонального використання сировини, матеріалів;

- механізації й автоматизації виробничих процесів.

Завдання для групи 2

2. Удосконалювання організації виробництва і праці.

Ця група факторів впливає на зниження собівартості в результаті спеціалізації виробництва,

удосконалювання організації праці й управління виробництвом, поліпшення матеріально-технічного постачання і побуту, ефективного використання часу робочих, скорочення зайвих витрат. Ріст обсягу виробництва дозволяє скоротити умовно-постійні витрати.


Немає коментарів:

Дописати коментар